Důležité údaje

Společenstevní honitba Ktiš se nachází v podhůří Šumavy asi 15 km západně od Prachatic ve směru na Český Krumlov. 

Výměra honitby činí 1 829 ha (zemědělské pozemky 939 ha, lesní pozemky 721 ha, vodní plochy 17 ha a ostatní pozemky 154 ha).


Myslivecké spolek se ve své činnosti řídí Stanovami MS Vilém Ktiš, Provozním řádem MS Vilém Ktiš a Plánem činnosti na daný rok.

  • Předseda: Petr Mikula, Tel. +420720454260, E-mail: petr.mikula72@gmail.com
  • Člen výboru: František Pilát DiS. 
  • Finanční hospodář: Květa Szarková, tel. +420721931434, Email: pepi8@centrum.cz

Bankovní spojení: 287162858/0300  ČSOB Prachatice

Adresa spolku: MS Vilém Ktiš, Ktiš 11, 384 03 Ktiš  IČO:41881621