Mládež


Myslivecký spolek se věnuje i těm nejmladším. Byl založen myslivecký kroužek pro místní základní školu Ktiš a tak začala naše práce s mládeží. Tento kroužek navštěvovalo 16 dětí, který byl pod vedením paní Květy Szarkové. Děti se zde dozvěděli mnoho věcí o myslivosti, ale i o lesnictví. Dvakrát do roka chodíme s dětmi na Kleť, kde probíhá lesní pedagogika s panem Ing. Kordačem ( Lesní správec LČR – Lesní správa Český Krumlov). Mimo jiné děti vidí a mohou si vyzkoušet jak práci lesníka tak myslivce. 

    Dne 21.10.2017 jsme pro místní děti na lesní půdě LČR uspořádali větší akci, kde děti mohly vidět jak se kácí stromy v lese, jak je pan hajný (Matúš Puhalla) označuje a popisuje, jakou technikou se stromy přibližují z lesního porostu ven, kamion, který klády odváží na pilu atd. Zároveň si vyzkoušeli sázení stromků v lese. Nedílnou součástí byla i myslivost. Střelba ze vzduchovky, určování stop zvěře, poznávání různých zvířat, které v lese žijí, kynologie, sokolnictví a různých mysliveckých zvyků. O této akci o nás psali i v časopisu myslivosti, kde je akce krásně popsaná.

 V roce 2018 nás požádala Mateřská školka Litvínovice z Českých Budějovic. Akce byla uzpůsobena opravdu pro malé děti. Pozvali jsme paní Lucii Vinickou, která se věnuje přibližování dřeva koněm. Tentokrát koník nepřibližoval, ale byl osedlán a ty nejmenší tak měli možnost se povozit. Děti nám zasadili pár ovocných stromků v lese, aby do budoucna měla lesní zvěř kam chodit na jablka. Téhož roku jsme měli akci s dětmi obce ze Zbytin. Byla to mateřská školka. Akce byla velmi vydařená a dětem se líbilo. Nejoblíbenější je vždy koník a zakončení každé akce je opékání buřtů, mlsání koblížků a každé to dítko si odnese balíček dobrot a na upomínku obrázky, omalovánky, pastelky atd.
    Tyto akce pořádáme každý rok. Budeme se snažit dávat na stránky včas termíny těchto akcí či další informace co se budou týkat práce s mládeží.

Velký DÍK patří sponzorům, kteří se podílejí na každé akci:
ZEFA, LČR Č. Krumlov, Obec Zbytiny, Obec Ktiš, Firmy na LÚ Borová , OMS Prachatice a všem členům MS Vilém Ktiš.