Myslivost & kalendář

https://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Informace-pro-myslivce/Kalendarium

Pro měsíční přehled pro potřeby mysliveckého spolku přikládáme odkaz na myslivost.cz , kde je spoustu dalších zajímavých informací či odkazů pro členy, ale také veřejnost.

Lovu zdar!